Aktualności

Aktualna pogoda obwód 41,47,64 - Sprawdź pogodę.  Kalendarz księżycowy


Plan polowań zbiorowych 2013/2014


05-01-2014

Kolęda Myśliwska Koła Łowieckiego "Głuszec" w Kartuzach

dnia 01 lutego 2014r. o godzinie 18:00 w Pensjonacie Pomerania w Somoninie

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt : 604 44 35 16

 


23-10-2013

Uchwała Okręgowej Rady Łowieckiej

z dnia 30.09.2013 w/s  III  Hubertusa  Gdańskiego

W dniu 26.10.2013 (sobota) odbędą się uroczystości okręgowe ku czci naszego patrona   III Huberus Gdański. Ze względu na rok  jubileuszu naszego związku obchody te winny mieć szczególnie podniosły charakter. Ten podniosły charakter winien być podkreślony masowym udziałem kolegów myśliwych i udziałem pocztów sztandarowych wszystkich kół, które posiadają sztandary.

ORŁ prosi kolegów o udział w uroczystościach. ORŁ apeluje do zarządów kół łowieckich posiadających sztandary o zapewnienie udziału pocztu sztandarowego w uroczystościach szczególnie w  Bazylice podczas uroczystej mszy świętej hubertowskiej. Zapraszamy również kolegów myśliwych i poczty sztandarowe z ościennych okręgów.

Patronat nad tegorocznymi obchodami przyjęło wiele ważnych osobistości życia publicznego oraz kierownictwo naczelne naszego związku.

Patronat medialny objęła TVP Gdańsk, Polskie Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Łowiec Polski, Echo Pomorskiej Kniei.

TVP Gdańsk poświęci uroczystości obszerną relację.

Program uroczystości:

Bazylika Archikatedralna w Gdańsku-Oliwie

12,30  Zbiórka myśliwych i pocztów sztandarowych na dziedzińcu przed

Bazyliką

13,00  Uroczysta Msza Św.Hubertowska pod przewodnictwem Metropolity

Gdańskiego Arcybiskupa  Sławoja Leszka Głódzia

Centrum Myśliwskie ul. Jaśkowa Dolina 114

15,00  Powitanie i wystąpienia zaproszonych gości

15,30  Wręczenie odznaczeń

15,45  Biesiada  myśliwska

Prezes ORŁ w Gdańsku Marek Gorski

 


23-10-2013

Komunikat nr 7/2013/KKŁ

z dnia 17.09.2013 r. w/s „III Hubertusa Gdańskiego”

Komisja Kultury Łowieckiej ORŁ w Gdańsku uprzejmie informuje, że uroczystości ku czci naszego patrona „III Hubertus Gdański” odbywać się będą w dniu 26 .10.2013 r. Rozpoczną się tradycyjnie Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie o godz. 13.00.

Po mszy dalszy ciąg uroczystości w Centrum Myśliwskim w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina 114. W programie m. in. wystąpienia zaproszonych gości ,wręczenie odznaczeń łowieckich, biesiada myśliwska.

Komisja prosi zarządy kół posiadających sztandary o zapewnienie udziału pocztu sztandarowego w uroczystości. Zbiórka pocztów sztandarowych o godz. 12.30 na dziedzińcu przed Bazyliką.

Tegoroczny” III Hubertus Gdański” wpisuje się w cykl uroczystości jubileuszu 90-lecia naszego związku dlatego niezwykle ważne jest szerokie zaprezentowanie naszej organizacyjnej prężności i bogatego dorobku braci myśliwskiej naszego okręgu.

Prosimy Kolegów o masowy udział w uroczystości w strojach organizacyjnych.

Zapraszamy Kolegów wraz z rodzinami . Zapraszamy również sympatyków łowiectwa.

 Przewodniczący Komisji Kultury Łowieckiej

Ryszard Mazurowski

 


10-05-2013

Komunikat

Zarząd Koła "Głuszec" w Kartuzach informuje, że dnia 25 maja 2013r. o godzinie 10:00 w lokalu "Pomerania" w Somoninie ul. Ceynowy 10 odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze Członków Koła.


18-03-2013
UWAGA MYŚLIWI !
Zamieszczamy "petycję" w sprawie ZAKAZU POLOWAŃ NA PTACTWO ŁOWNE.Klikając na umieszczony poniżej link możemy wypowiedzieć się ZA lub PRZECIW tej inicjatywie . Mając na uwadze dotychczasową statystykę podpisów wyrażenie racjonalnej opinii myśliwych w tej kwestii jest SPRAWA BARDZO PILNĄ . 

Petycja


 KOMUNIKAT Z DNIA 14.03.2013R.


13-03-2013

KURS NA PODSTAWOWE UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIA
rozpoczyna się 8 kwietnia br. o godzinie 16.00 na naszej strzelnicy przy ul. Jaśkowa Dolina 114


NOWA NUMERACJA OBWODÓW !!!
 
Uwaga!!!
 
Z dniem 1 kwietnia br. wchodzi w życie nowa numeracja obwodów łowieckich ujednolicona w granicach województwa Uchwałą nr 380/XIX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie.


W dniu 25 stycznia 2013 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego wzoru rocznego planu łowieckiego.
Tekst porozuminie znajduje się tutaj - Porozumienie pomiedzy ZG PZŁ,a DG


Data umieszczenia ogłoszenia 14-10-2012
 
 
PLAN  POLOWAŃ  ZBIOROWYCH  W  KOLE  ŁOWIECKIM  „GŁUSZEC”  NA   SEZON  2012/2013
 
Lp.
Data
Obwód
Teren polowania
Nazwa zwierzyny do odstrzału
Organizator polowania
Prowadzący polowanie
Miejsce zbiórki
Godzina zbiórki
1.
3.11.2012r.
47
Sianowo-leśnictwo
Garcz-kanał
jeleń, sarna, dzik, lis
D. Wolski
M. Konkol
S. Kobiela
K. Rychert
Parking „Pod Grzybem”
8:00
2.
10.11.2012r.
64/47
Leśnictwo Bilowo-las
Łapalice- Miotkowa
dzik, lis,
jeleń-łania
K. Cybula
W. Formella
R. Sieniek
R. Rychert
Kartuzy-Bilowo
8:00
3.
24.11.2012r.
47
Borowiec
Hejtus
dzik, lis
jeleń-łania
M. Pawłowski
W. Kamiński
J. Byczkowski
Z. Pobłocki
Leśnictwo Sianowo
8:00
4.
01.12.2012r.
41/47
Od Prokowa do drogi Szarłata- las
dzik, lis,
jeleń- łania
A. Pawłowski
K. Król
B. Sikora
A. Uklejewski
Krzyżówka- Zielona Droga
8:00
5.
08.12.2012r.
64
Brodnica- Lampa, Zawory- Smętowo
dzik, lis,
jeleń- łania
R. Drawc
J. Koszałka
H. Sieniek
Z. Drawc
Chmielno-kiosk
 
8:00
6.
22.12.2012r.
wigilijne
47
Smolne Błoto
Borowiec
dzik, lis,
jeleń-łania
R. Byczkowski
S. Witka
Z. Pobłocki
K. Rychert
Leśnictwo Sianowo
8:00
7.
05.01.2013r.
41/47
Grzybno
Kosowo
dzik, lis,
jeleń-łania
J. Kamiński
J. Formella
J. Byczkowski
J. Rybakowski
Leśnictwo Kosowo-parking
8:00
 
  1. W przypadku złych warunków atmosferycznych, plan polowań może ulec zmianie.
  2. O terminie przełożonych polowań należy dowiadywać się u członków Zarządu Koła.
  3.  Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dn. 19. 05. 2012r. chętni na polowanie zbiorowe zgłaszają swój akces telefonicznie do prowadzącego polowanie do każdego poprzedzającego czwartku do godz. 20:00.
  4. Organizatorzy są odpowiedzialni za przygotowanie polowania.
Prowadzący
Nr. telefonu
J. Byczkowski
602-218-298
Z. Drawc
609-183-774
S. Kobiela
605-039-900
Z. Pobłocki
601-204-064
J. Rybakowski
605-262-317
K. Rychert
500-080-307
Prowadzący
Nr. telefonu
R. Rychert
503-769-366
H. Sieniek
606-929-945
R. Sieniek
662-740-691
B. Sikora
58 681-10-31
A. Uklejewski
602-500-321
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data umieszczenia ogłoszenia 14-10-2012
 

PLAN  POLOWAŃ  DODATKOWYCH  NA  LISY

 W  KOLE  ŁOWIECKIM  „GŁUSZEC”  W  KARTUZACH

na sezon łowiecki 2012/13 

Data polowania
Dzień tygodnia
Zwierzyna
do pozyskania
Teren polowania
(obwód)
Godzina zbiórki
Miejsce zbiórki
19.01.2013
20.01.2013
 Sobota
Niedziela
 lis
 41/47/64
 
8:00
 Kartuzy
 ul. Gdańska 28
 26.01.2013
27.01.2013
 Sobota
Niedziela
 lis
41/47/64
 
8:00
Kartuzy
 ul. Gdańska 28
02.02.2013
03.02.2013
 Sobota
Niedziela
 lis
 41/47/64
 
8:00
Kartuzy
 ul. Gdańska 28
 09.02.2013
10.02.2013
 Sobota
Niedziela
 lis
 41/47/64
 
8:00
 Kartuzy
 ul. Gdańska 28
 16.02.2013
17.02.2013
 Sobota
Niedziela
lis
 41/47/64
 
8:00
 Kartuzy
 ul. Gdańska 28
23.02.2013
24.02.2013
 Sobota
Niedziela
lis
 41/47/64
 
8:00
Kartuzy
 ul. Gdańska 28
02.03.2013
03.03.2013
 Sobota
Niedziela
lis
 41/47/64
 
8:00
Kartuzy
 ul. Gdańska 28
09.03.2013
10.03.2013
 Sobota
Niedziela
lis
 41/47/64
 
8:00
Kartuzy
 ul. Gdańska 28
16.03.2013
17.03.2013
 Sobota
Niedziela
lis
 41/47/64
 
8:00
 Kartuzy
 ul. Gdańska 28

Dodatkowe informacje o polowaniu u kol. Łowczego – tel. (praca) 58  681-12-16

                                                                                               (dom)   58  681-19-12

 


 

 
.

Strona główna