Aktualności

Aktualna pogoda obwód 41,47,64 - Sprawdź pogodę.  Kalendarz księżycowy


Plan polowań zbiorowych 2014/15


INFORMACJA 22.11.2014

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 20 LISTOPADA 2014 ROKU ZMARŁ DŁUGOLETNI CZŁONEK KOŁA ŁOWIECKIEGO "GŁUSZEC" W KARTUZACH STANISŁAW SZYDŁOWSKI

MSZA ŚW. ŻAŁOBNA ODBĘDZIE SIĘ 26.11.2014 W KOŚCIELE ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W GDAŃSKU PRZY UL. ABRAHAMA.

POGRZEB TEGO SAMEGO DNIA O GODZ. 12.30 NA CMENTARZU "SREBRZYSKO" W GDAŃSKU.

Z POWAŻANIEM

MAREK SZYDŁOWSKI

KOMUNIKAT Z DNIA 30.10.2014r.


1.Ocena prawidłowości odstrzału sarn rogaczy odbędzie się na terenie Strzelnicy Myśliwskiej w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ul. Jaśkowa Dolina 114, w dniach 24 i 25 listopada br., w godzinach 11,00 – 17,00 według harmonogramu poniżej.O terminie oceny prosimy powiadomić wszystkich zainteresowanych.

Ocena odwoławcza odbędzie się w dniu 16 grudnia br. (wtorek), w siedzibie Zarządu

Okręgowego PZŁ w Gdańsku, w godzinach 11,00 – 13,00.
1. Wycena medalowa wieńców jelenia szlachetnego ( o masie co najmniej 5,5 kg brutto), łopat daniela ( o masie co najmniej 2,6 kg brutto), oręży dzika i czaszek drapieżników pozyskanych w sezonie 2013/14 odbędzie się w dniu 21 listopada br. w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku.Trofea do wyceny prosimy dostarczyć do tut. Zarządu w dniach od 17.11.2014 do 20.11.2014 włącznie, w godzinach od 10,00 do 14,00. Każde trofeum należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko posiadacza, jego adres i nr telefonu, nr obwodu, nadleśnictwo, miejsce (łowisko) oraz datę pozyskania. Odbiór wycenionych trofeów – w dniach 24 i 25 listopada, w godzinach 11,00 – 17,00.

Terminarz oceny prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w sezonie 2013/14

 

W dniu 24.11.2014r. (poniedziałek), w godzinach 11,00 -17,00, koła łowieckie:

 

- Bekas Gdańsk;                                            - Łowiec Gdańsk;

- Cietrzew Gdańsk;                                       - Ogar Gdańsk;

- Cyranka Gdańsk;                                        - Ryś Gdańsk;

- Daniel Gdańsk;                                           - Słonka Gdańsk;

- Dąbrowa Gdańsk;                                       - PKŁ Sokół Gdańsk;

- Drop Gdańsk;                                              - Sokół 7 Gdańsk;

- Dzik Gdańsk;                                              - Sokół-Kolejarz Gdańsk;

- Hodowca Gdańsk;                                      - Szarak Gdańsk;

- Jedność Gdańsk;                                         - Trop Gdańsk;

- Jeleń Gdańsk;                                              - Tur Gdańsk;

- Knieja Gdańsk;                                           - Wybrzeże Gdańsk;

- Krogulec Gdańsk;                                       - Żbik Gdańsk

- Kulik Gdańsk                                              - Kociewiak Rudno

- wszystkie wojskowe koła łowieckie.

 

W dniu 25.11.2014r. (wtorek), w godzinach 11,00 – 17,00 :

- pozostałe koła łowieckie.

 


23.10.2014

Komunikat

Komisja Kultury Okręgowej Rady Łowieckiej w Gdańsku

zaprasza na msze hubertowskie i koncerty

kończące obchody św. Huberta w Gdańskim Okręgu Łowieckim.

Oprawę muzyczną liturgii Mszy Świętych Hubertowskich oraz wszystkich koncertów zapewni

REPREZENTACYJNY ZESPÓŁ MUZYKI MYŚLIWSKIEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU łOWIECKIEGO

CAPELLA ZAMKU RYDZYŃSKIEGO

pod kierownictwem artystycznym

MIECZYSŁAWA LEŚNICZAKA

W programie koncerrtów towarzyszących wydarzeniu:

"Muzyka religijna, muzyka na cześć św. Huberta oraz muzyka patriotyczna".

15 listopada 2014r ( sobota ), godz. 18:00, Bazylika Katedralna w Pelplinie

Zaprasza: Komisja Kultury ORŁ w Gdańsku

16 listopada 2014r. ( niedziela ), godz. 12:30, Kościół św. Bernarda w Sopocie

Zaprasza: Pomorskie Towarzystwo Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej ( już po raz XIII )

Msza Hubertowska i koncert zespołu.

16 listopada 2014r. ( niedziela ), godz. 17:00, Kościół Parafialny Św. Trójcy w Goręczynie.

Zapraszają: GOK Somonino oraz KŁ "Łabędź"

Msza Hubertowska i koncert zespołu.

 


20.10.2014

Komunikat

Informujemy, że w dniu 3 listopada 2014r. organizujemy tradycyjne polowanie hubertowskie, poprzedzone Mszą Św. w kościele parafialnym w Grzybnie o godzinie 7:00.

Polowanie rozpoczynamy odprawą o godzinie 8:00 na parkingu leśnym " Przy Grzybie" koło leśniczówki Sianowo. W trakcie odprawy myśliwych zostanie przeprowadzone szkolenie z przepisów o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach zniorowych. Po polowaniu około godziny 14:00 odbędzie się uroczysty pokot przy kapliczce św. Huberta w lesie sianowskim oraz poczęstunek myśliwski. Miejsce poczęstunku uzależniamy od warunków atmosferycznych.

Kierownikom grup w poszczególnych sektorach przypominamy o przygotowaniu do okresu zimowego paśników, lizawek, napełnieniu magazynów paszowych. Sprawozdanie z tych czynności należy składać vcełowczym poszczególnych obwodów najpóźniej do 3 listopada br.

Polowania zbiorowe będą się odbywały zgodnie z załączonym planem. Przypominamy, że w nagance może brać udział młodzież w wieku powyżej 18 lat. Przypominamy stażystom o obowiązku uczestnictwa w polowaniach zbiorowych. Koledzy organizatorzy proszeni są o sumienną realizację wyznaczonych zadań, w przypadku przewidywanej nieobecności na polowaniu należy wytypować swojego zastępcę.

Wzorem lat ubiegłych Zarząd zamówił dla wszystkich kolegów ścienne kalendarze myśliwskie na rok 2015. Odbiór kalendarzy po polowaniu hubertowskim.

Hubertus Gdański odbędzie się w dniu 25 października 2014r. o godz. 13:00 w Katedrze Oliwskiej.

Przypominamy o uregulowaniu wszystkich zaległości na rzecz Koła oraz wpłacie do dnia 30 listopada br. składki rocznej PZŁ, która w tym roku wynosi 355 PLN, ulgowa 195PLN.


Plan polowań zbiorowych 2013/2014


KOMUNIKAT Z DNIA 30.09.2014r.

K O M U N I K A T

 1. Przesyłając w załączeniu zasady ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich na rok 2015 uprzejmie prosimy koła łowieckie o dokonanie wpłaty w wysokości zgodnej z kosztami wariantu wybranego w uzgodnieniach telefonicznych nie później niż do dnia 15 listopada br. Wpłat należy dokonywać na konto ZO PZŁ w Gdańsku:

85 1090 1098 0000 0000 0901 5553
 
2. W załączeniu przesyłamy również znowelizowaną Uchwałę nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania (wg stanu prawnego na dzień 16.09.2014r.)wraz z nowym wnioskiem o przyjęcie na staż. Pragniemy zwrócić uwagę że głównym mankamentem postępowania kół łowieckich wobec stażystów (co bywa częstą przyczyną skarg tych ostatnich, jest opieszałość w powiadamianiu o przyjęciu stażysty Zarządu Okręgowego w relacji do daty w jakiej Zarząd Koła podjął decyzję w tej sprawie. Ponieważ staż kandydacki rozpoczyna się formalnie od chwili wpisania kandydata do systemu informatycznego częste są przypadki iż kandydat traci w ten sposób nawet kilka miesięcy okresu stażowego. Przypominamy również iż w terminie 30 dni od upływu terminu stażu zarząd koła winien podjąć decyzje o jego zaliczeniu , niezaliczeniu bądź przedłużeniu w terminie 14 dni od jej podjęcia powiadomić o niej właściwy Zarząd Okręgowy. Zgodnie z przyjętymi unormowaniami nie dotrzymanie tego terminu będzie skutkowało skreśleniem stażysty z rejestru co może być podstawą konfliktów lub nawet sporów sądowych. W związku z powyższym apelujemy o ścisłe przestrzeganie otrzymanych przepisów.
3. Informujemy iż zgodnie z Uchwałą nr 52/2014 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 24 kwietnia 2014r. wysokość składki członkowskiej PZŁ zamrożona na lata 2015-2019 wynosi:

- składka normalna 320,00zł + ubezpieczenie 35,00zł razem 355,00zł

- składka ulgowa 160,00zł + ubezpieczenie 35,00zł razem 195,00zł

Przypominamy że zgodnie z § 181 ust. 2 obowiązującego Statutu PZŁ składka ulgowa przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 70 rok życia. Uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu.
4. Informujemy że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Naczelna Rada Łowiecka  uchwałą nr 54/2014 z dnia 16 września 2014r. dokonała zmiany swojej uchwały nr 57/2005 z dnia 22.02.2005r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału. Przesyłając w załączeniu tą uchwałę prosimy o zapoznanie  z jej treścią wszystkich Kolegów selekcjonerów zwierzyny płowej.
5. W załączeniu przesyłamy komunikat Okręgowej Rady Łowieckiej z dnia 26.09.2014r. w sprawie IV Hubertusa Gdańskiego. Przyłączając się do zawartego w nim apelu również prosimy o udział wszystkich pocztów sztandarowych kół łowieckich oraz Kolegów myśliwych wraz z rodzinami i sympatyków łowiectwa.
6. Uprzejmie informujemy że istnieje możliwość zorganizowania kursu szkoleniowego (nieodpłatnego) dla wszystkich chętnych nabyciem umiejętności trębacza-sygnalisty łowieckiego. Winno być ambicją każdego koła łowieckiego posiadanie w swoim składzie osobowym myśliwych o tych umiejętnościach między innymi dla pełniejszego zaakcentowania tradycji myśliwskich podczas polowań zbiorowych i uroczystości łowieckich. Prosimy o zgłaszanie wszystkich chętnych do udziału w tym przedsięwzięciu do biura ZO.
7. Do komunikatu załączamy (dotychczasowy) wzór arkusza oceny prawidłowości odstrzału. Prosimy Kolegów łowczych kół łowieckich o sporządzenie na takich arkuszach wykazu sarn-rogaczy pozyskanych w sezonie łowieckim 2014-2015 i przesłanie ich do biura ZO PZŁ w nieprzekraczalnym terminie  - 20 października br. Wykazy prosimy sporządzić w sposób w pełni czytelny, najlepiej pismem drukowanym gdyż w przeszłości wielokrotnie zdarzały się przypadki problemów z ich właściwym odczytaniem w skutek nieczytelnego wypełnienia. Niezależnie od postanowień Uchwały NRŁ o której mowa w pkt. 4 niniejszego komunikatu prosimy wypełnić również rubrykę informującą o klasie wieku w wydanym upoważnieniu do polowania indywidualnego.
8. Informujemy że w dniu 20 października br. na strzelnicy myśliwskiej w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 114 o godz. 16.00 odbędzie się zebranie organizacyjne kursu szkoleniowego dla zainteresowanych uzyskania uprawnień selekcjonera zwierzyny płowej. Prosimy zarządy kół łowieckich o niezawodne i odpowiednio wczesne powiadomienie o tym członków kół którzy mogą być zainteresowani uzyskaniem tych uprawnień, bowiem w latach ubiegłych częste były przypadki zgłaszania się dodatkowych chętnych już po rozpoczęciu zajęć, z których nie wszyscy mogli zostać dopuszczeni do szkolenia z uwagi na pojemność wynajętej w tym celu na podstawie liczby uczestników spotkania organizacyjnego sali.
9. Informujemy że Naczelna Rada Łowiecka w związku z przypadającym w roku przyszłym zakończeniem bieżącej kadencji władz i organów Zrzeszenia oraz kół łowieckich ustaliła następujące ramy czasowe i daty kampanii sprawozdawczo-wyborczej:

- wybór delegatów na zjazdy okręgowe w kołach łowieckich winien zostać dokonany nie później niż do dnia 30 maja 2015r.,

- Okręgowe Zjazdy Delegatów we wszystkich okręgach PZŁ winny się odbyć w okresie od dnia 4 lipca do dnia 9 sierpnia 2015r.

- XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ odbędzie się w dniu 12 września 2015r.

10. Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim do komunikatu załączamy po raz kolejny ulotkę informacyjną na temat afrykańskiego pomoru świń. Przypominamy o obowiązku zgłaszania wszystkich przypadków stwierdzonych padnięć dzików do właściwego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w celu pobrania próbek w kierunku ASF.

11. Przypominamy o obowiązku rozesłania zgodnie z obowiązującym rozdzielnikiem (w tym do ZO PZŁ) planów polowań zbiorowych .
Z myśliwskim pozdrowieniem,

Darz bór!
 


05-01-2014

Kolęda Myśliwska Koła Łowieckiego "Głuszec" w Kartuzach

dnia 01 lutego 2014r. o godzinie 18:00 w Pensjonacie Pomerania w Somoninie

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt : 604 44 35 16

 


23-10-2013

Uchwała Okręgowej Rady Łowieckiej

z dnia 30.09.2013 w/s  III  Hubertusa  Gdańskiego

W dniu 26.10.2013 (sobota) odbędą się uroczystości okręgowe ku czci naszego patrona   III Huberus Gdański. Ze względu na rok  jubileuszu naszego związku obchody te winny mieć szczególnie podniosły charakter. Ten podniosły charakter winien być podkreślony masowym udziałem kolegów myśliwych i udziałem pocztów sztandarowych wszystkich kół, które posiadają sztandary.

ORŁ prosi kolegów o udział w uroczystościach. ORŁ apeluje do zarządów kół łowieckich posiadających sztandary o zapewnienie udziału pocztu sztandarowego w uroczystościach szczególnie w  Bazylice podczas uroczystej mszy świętej hubertowskiej. Zapraszamy również kolegów myśliwych i poczty sztandarowe z ościennych okręgów.

Patronat nad tegorocznymi obchodami przyjęło wiele ważnych osobistości życia publicznego oraz kierownictwo naczelne naszego związku.

Patronat medialny objęła TVP Gdańsk, Polskie Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Łowiec Polski, Echo Pomorskiej Kniei.

TVP Gdańsk poświęci uroczystości obszerną relację.

Program uroczystości:

Bazylika Archikatedralna w Gdańsku-Oliwie

12,30  Zbiórka myśliwych i pocztów sztandarowych na dziedzińcu przed

Bazyliką

13,00  Uroczysta Msza Św.Hubertowska pod przewodnictwem Metropolity

Gdańskiego Arcybiskupa  Sławoja Leszka Głódzia

Centrum Myśliwskie ul. Jaśkowa Dolina 114

15,00  Powitanie i wystąpienia zaproszonych gości

15,30  Wręczenie odznaczeń

15,45  Biesiada  myśliwska

Prezes ORŁ w Gdańsku Marek Gorski

 


23-10-2013

Komunikat nr 7/2013/KKŁ

z dnia 17.09.2013 r. w/s „III Hubertusa Gdańskiego”

Komisja Kultury Łowieckiej ORŁ w Gdańsku uprzejmie informuje, że uroczystości ku czci naszego patrona „III Hubertus Gdański” odbywać się będą w dniu 26 .10.2013 r. Rozpoczną się tradycyjnie Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie o godz. 13.00.

Po mszy dalszy ciąg uroczystości w Centrum Myśliwskim w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina 114. W programie m. in. wystąpienia zaproszonych gości ,wręczenie odznaczeń łowieckich, biesiada myśliwska.

Komisja prosi zarządy kół posiadających sztandary o zapewnienie udziału pocztu sztandarowego w uroczystości. Zbiórka pocztów sztandarowych o godz. 12.30 na dziedzińcu przed Bazyliką.

Tegoroczny” III Hubertus Gdański” wpisuje się w cykl uroczystości jubileuszu 90-lecia naszego związku dlatego niezwykle ważne jest szerokie zaprezentowanie naszej organizacyjnej prężności i bogatego dorobku braci myśliwskiej naszego okręgu.

Prosimy Kolegów o masowy udział w uroczystości w strojach organizacyjnych.

Zapraszamy Kolegów wraz z rodzinami . Zapraszamy również sympatyków łowiectwa.

 Przewodniczący Komisji Kultury Łowieckiej

Ryszard Mazurowski

 


10-05-2013

Komunikat

Zarząd Koła "Głuszec" w Kartuzach informuje, że dnia 25 maja 2013r. o godzinie 10:00 w lokalu "Pomerania" w Somoninie ul. Ceynowy 10 odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze Członków Koła.


18-03-2013
UWAGA MYŚLIWI !
Zamieszczamy "petycję" w sprawie ZAKAZU POLOWAŃ NA PTACTWO ŁOWNE.Klikając na umieszczony poniżej link możemy wypowiedzieć się ZA lub PRZECIW tej inicjatywie . Mając na uwadze dotychczasową statystykę podpisów wyrażenie racjonalnej opinii myśliwych w tej kwestii jest SPRAWA BARDZO PILNĄ . 

Petycja


 KOMUNIKAT Z DNIA 14.03.2013R.


13-03-2013

KURS NA PODSTAWOWE UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIA
rozpoczyna się 8 kwietnia br. o godzinie 16.00 na naszej strzelnicy przy ul. Jaśkowa Dolina 114


NOWA NUMERACJA OBWODÓW !!!
 
Uwaga!!!
 
Z dniem 1 kwietnia br. wchodzi w życie nowa numeracja obwodów łowieckich ujednolicona w granicach województwa Uchwałą nr 380/XIX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie.


W dniu 25 stycznia 2013 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego wzoru rocznego planu łowieckiego.
Tekst porozuminie znajduje się tutaj - Porozumienie pomiedzy ZG PZŁ,a DG


Data umieszczenia ogłoszenia 14-10-2012
 
 
PLAN  POLOWAŃ  ZBIOROWYCH  W  KOLE  ŁOWIECKIM  „GŁUSZEC”  NA   SEZON  2012/2013
 
Lp.
Data
Obwód
Teren polowania
Nazwa zwierzyny do odstrzału
Organizator polowania
Prowadzący polowanie
Miejsce zbiórki
Godzina zbiórki
1.
3.11.2012r.
47
Sianowo-leśnictwo
Garcz-kanał
jeleń, sarna, dzik, lis
D. Wolski
M. Konkol
S. Kobiela
K. Rychert
Parking „Pod Grzybem”
8:00
2.
10.11.2012r.
64/47
Leśnictwo Bilowo-las
Łapalice- Miotkowa
dzik, lis,
jeleń-łania
K. Cybula
W. Formella
R. Sieniek
R. Rychert
Kartuzy-Bilowo
8:00
3.
24.11.2012r.
47
Borowiec
Hejtus
dzik, lis
jeleń-łania
M. Pawłowski
W. Kamiński
J. Byczkowski
Z. Pobłocki
Leśnictwo Sianowo
8:00
4.
01.12.2012r.
41/47
Od Prokowa do drogi Szarłata- las
dzik, lis,
jeleń- łania
A. Pawłowski
K. Król
B. Sikora
A. Uklejewski
Krzyżówka- Zielona Droga
8:00
5.
08.12.2012r.
64
Brodnica- Lampa, Zawory- Smętowo
dzik, lis,
jeleń- łania
R. Drawc
J. Koszałka
H. Sieniek
Z. Drawc
Chmielno-kiosk
 
8:00
6.
22.12.2012r.
wigilijne
47
Smolne Błoto
Borowiec
dzik, lis,
jeleń-łania
R. Byczkowski
S. Witka
Z. Pobłocki
K. Rychert
Leśnictwo Sianowo
8:00
7.
05.01.2013r.
41/47
Grzybno
Kosowo
dzik, lis,
jeleń-łania
J. Kamiński
J. Formella
J. Byczkowski
J. Rybakowski
Leśnictwo Kosowo-parking
8:00
 
  1. W przypadku złych warunków atmosferycznych, plan polowań może ulec zmianie.
  2. O terminie przełożonych polowań należy dowiadywać się u członków Zarządu Koła.
  3.  Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dn. 19. 05. 2012r. chętni na polowanie zbiorowe zgłaszają swój akces telefonicznie do prowadzącego polowanie do każdego poprzedzającego czwartku do godz. 20:00.
  4. Organizatorzy są odpowiedzialni za przygotowanie polowania.
Prowadzący
Nr. telefonu
J. Byczkowski
602-218-298
Z. Drawc
609-183-774
S. Kobiela
605-039-900
Z. Pobłocki
601-204-064
J. Rybakowski
605-262-317
K. Rychert
500-080-307
Prowadzący
Nr. telefonu
R. Rychert
503-769-366
H. Sieniek
606-929-945
R. Sieniek
662-740-691
B. Sikora
58 681-10-31
A. Uklejewski
602-500-321
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data umieszczenia ogłoszenia 14-10-2012
 

PLAN  POLOWAŃ  DODATKOWYCH  NA  LISY

 W  KOLE  ŁOWIECKIM  „GŁUSZEC”  W  KARTUZACH

na sezon łowiecki 2012/13 

Data polowania
Dzień tygodnia
Zwierzyna
do pozyskania
Teren polowania
(obwód)
Godzina zbiórki
Miejsce zbiórki
19.01.2013
20.01.2013
 Sobota
Niedziela
 lis
 41/47/64
 
8:00
 Kartuzy
 ul. Gdańska 28
 26.01.2013
27.01.2013
 Sobota
Niedziela
 lis
41/47/64
 
8:00
Kartuzy
 ul. Gdańska 28
02.02.2013
03.02.2013
 Sobota
Niedziela
 lis
 41/47/64
 
8:00
Kartuzy
 ul. Gdańska 28
 09.02.2013
10.02.2013
 Sobota
Niedziela
 lis
 41/47/64
 
8:00
 Kartuzy
 ul. Gdańska 28
 16.02.2013
17.02.2013
 Sobota
Niedziela
lis
 41/47/64
 
8:00
 Kartuzy
 ul. Gdańska 28
23.02.2013
24.02.2013
 Sobota
Niedziela
lis
 41/47/64
 
8:00
Kartuzy
 ul. Gdańska 28
02.03.2013
03.03.2013
 Sobota
Niedziela
lis
 41/47/64
 
8:00
Kartuzy
 ul. Gdańska 28
09.03.2013
10.03.2013
 Sobota
Niedziela
lis
 41/47/64
 
8:00
Kartuzy
 ul. Gdańska 28
16.03.2013
17.03.2013
 Sobota
Niedziela
lis
 41/47/64
 
8:00
 Kartuzy
 ul. Gdańska 28

Dodatkowe informacje o polowaniu u kol. Łowczego – tel. (praca) 58  681-12-16

                                                                                               (dom)   58  681-19-12

 


 

 
.

Strona główna