Aktualności

Aktualna pogoda obwód 84,85,98 - Sprawdź pogodę.  Kalendarz księżycowy6 komunikat 26.09.2017


Zarządzenie nr 7/2017 ZG PZŁ z dnia 11 sierpnia 2017 roku dot. zasad bioasekuracji w
postępowaniu z patrochami ubitych dzików

Zarządzenie

Załącznik nr 1

 


 

5 Komunikat z dnia 25.09.2017

KOMUNIKAT Z DNIA 15.09.2017r.
1/. Z uwagi na sytuację wynikającą z rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na
terenie RP oraz podjętych na tej podstawie decyzji , niezależnie od informacji i dokumentów
przekazanych na naradzie łowczych kół łowieckich gdańskiego okręgu P.Z.Ł. , przesyłamy do
wiadomości i stosowania ;
- Rekomendację Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie zredukowania do
dnia 30 listopada populacji dzików na obszarze RP dotyczącą zasad obliczania liczby dzików
do odstrzału ,
- Zarządzenie nr 7/2017 ZG PZŁ z dnia 11 sierpnia 2017 roku dot. zasad bioasekuracji w
postępowaniu z patrochami ubitych dzików ,
- decyzje P.Z.Ł. podjęte w związku z rekomendacjami Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w zakresie zredukowania do dnia 30 listopada populacji dzików na obszarze
RP .

Zwracamy uwagę i podkreślamy , że wykonanie rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w zakresie zredukowania do dnia 30 listopada populacji dzików na obszarze RP
stanowi realizację art. 34 ust 12 ustawy z dnia 13 października 1995 roku prawo łowieckie.
Niewykonanie tych rekomendacji z winy dzierżawcy obwodu łowieckiego będzie traktowane jako
naruszenie w/w przepisu ustawy oraz naruszenie § 34 ust 1 i 8 Statutu Zrzeszenia stanowiąc
podstawę wykluczenia koła ze Zrzeszenia w oparciu o § 76 Statutu PZŁ .

W związku z powyższym , koła łowieckie są zobowiązane do sporządzania na załączonych
drukach miesięcznych sprawozdań z realizacji pozyskania dzików .Sprawozdania te winny
być dostarczone do biura ZO PZŁ oraz właściwych nadleśnictw nie później niż do dnia 10
miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczą .

Przypominamy , że redukcji populacji dzików należy dokonać w ramach planowej gospodarki
łowieckiej Oznacza to , że dzierżawcy obwodów łowieckich w których po pozyskaniu określonej w
rocznym planie łowieckim liczby dzików zagęszczenie będzie przekraczało 5 szt. na 1000 ha
powierzchni obwodu winny wystąpić o stosowne zwiększenie planu pozyskania tego
gatunku zgodnie z obowiązującymi procedurami .

Natomiast w przypadkach wystąpienia istotnych trudności z wykonaniem odstrzału dzików
określonego w rocznym planie łowieckim z uwagi na mniejszą niż przyjęta w planie
liczebność lokalnej populacji , koło powinno wystąpić do właściwego nadleśnictwa o korektę
(zmniejszenie) tego planu . Niezbędne jest w tym wypadku udokumentowanie intensywności
wykonywanych polowań świadczącej o pełnej mobilizacji członków koła w celu realizacji
rocznego planu łowieckiego .

Taka możliwość wynika z wniosków podjętych na naradzie która odbyła się w dniu 25 maja
2017 r., w sprawie wieloletnich planów hodowlanych w RDLP Gdańsk z udziałem
przedstawicieli Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz zarządów okręgowych P.Z.Ł. w
Gdańsku i Słupsku na której m.in. ustalono , że ;

- w przypadku zaistnienia obiektywnych trudności (wynikających z liczebności zwierzyny
innej niż wartości założone w włph) w wykonaniu planu odstrzałów uzasadniona będzie
korekta rocznego planu łowieckiego tj. jego zmniejszenie.
Dla określenia tych trudności brane będą pod uwagę cykliczne sprawozdania z
wykonania planu odstrzału przedstawiane przez dzierżawców oraz zapisy książki ewidencji
pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym .

Zwracamy uwagę , że Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego został zobowiązany
do bieżącego analizowania zbiorczych zestawień pozyskania dzików nadsyłanych przez
poszczególne okręgi oraz bezwzględnego wdrażania procedury wykluczania ze Zrzeszenia kół
łowieckich nie wykazujących pełnego zaangażowania w realizacji rekomendacji Rządowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego .

 


 Komunikat Okręgowej Rady Łowieckiej w Gdańsku z dnia11.09.2017 r. w/s udziału Kolegów w „VII Hubertusie Gdańskim”.
Okręgowa Rada Łowiecka zaprasza Kolegów myśliwych wraz z rodzinamioraz miłośników przyrody i sympatyków łowiectwa na uroczyste obchody „VII Hubertusa Gdańskiego” w dniu 21.10.2017 r.


Uroczystości rozpoczną się tradycyjnie mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku -Oliwie.

Początek o godz.12.30 zbiórka myśliwych i pocztów sztandarowych na placu przed Bazyliką.

O godz.13.00 Msza święta hubertowska pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia . Msza będzie bogato ilustrowana muzyką polskiej mszy hubertowskiej w wykonaniu zespołu „Hubertus Brass” z Gdyni oraz śpiewem w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją naszego kolegi Mariusza Mroza .

Po mszy ok. godz.14.15 na placu przed katedrą krótka część oficjalna. Wystąpienia zaproszonych gości, wręczenie odznaczeń i koncert zespołu muzyki myśliwskiej „Jantar”. Prosimy Kolegów o udział w strojach organizacyjnych.

Kolegów posiadających kordelasy prosimy o ich przypięcie.Dalsza część uroczystości od ok. godz 15.30 w Centrum Myśliwskim przy ul. Jaśkowa Dolina 114.W programie biesiada myśliwska i koncert sygnałów i muzyki myśliwskiej. Uroczystości są organizowane wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku.Zarządy kół posiadające sztandary prosimy o udział pocztów sztandarowych.W okręgu 55 kół posiada sztandary. Liczymy na udział wszystkich pocztów sztandarowych .Ubarwiają one w sposób szczególny uroczystość i stanowią o sile naszej organizacji . Jest to szczególnie ważne gdyż materiał filmowy z tej uroczystości będzie prezentowany w programie „Panorama”. Jest zatem bardzo istotne
aby zaprezentować wszystkie sztandary naszych kół łowieckich. Jednocześnie ORŁ prosi zarządy kół ,aby nie organizować w tym dniu innych imprez w tym zwłaszcza polowań aby umożliwić wszystkim Kolegom udział w uroczystości. Prosimy o rozważenie możliwości zbiorowych wyjazdów i ewentualną pomoc starszym Kolegom.

Do zobaczenia w sobotę 21.10.2017r. na uroczystości ku czci naszego patrona.


1 komunikat z dnia 10.08.2017


ZMIANA OKRESÓW POLOWAŃ NA GATUNKI ŁOWNE
W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w
sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Zmiana dotyczy danieli, jeleni szlachetnych, dzików
oraz szakala złocistego.

Czytaj dalej


 

2 komunikat10.08.2017


SZAKAL ZŁOCISTY NA LIŚCIE GATUNKÓW ŁOWNYCH
W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w
sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia
br. i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.


Czytaj dalej


3 komunikat 01.09.2017


OŚWIADCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
Oświadczenie Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko w sprawie udziału dzików w rozprzestrzenianiu
się wirusa ASF oraz działań prowadzonych przez Polski Związek Łowiecki w ramach ograniczania
choroby.


Czytaj dalej


 

07.07.2017

 Okręgowa Rada Łowiecka w Gdańsku zaprasza kolegów myśliwych wraz z rodzinami oraz wszystkich sympatyków łowiectwa i miłośników przyrody na XIV Festiwal Kultury Łowieckiej „Knieja 2017” w Sierakowicach i Ostrzycach .Festiwal odbywał się będzie w dniu 15.07.2017 r./sobota/.

Festiwalowi towarzyszyć będą wystawy w Sierakowicach i Somoninie.

Program festiwalu :

 • Sierakowice. 15.07.2017 r.

   godz.10.00 Drewniany Zabytkowy Kościół w Sierakowicach

  Hejnał Festiwalu kompozycji Karola Kroskowskiego w wykonaniu zespołu Klubu Sygnalistów Myśliwskich Gminy Sierakowice. Uroczyste otwarcie Festiwalu przez Wójta Gminy Sierakowice Tadeusza Kobielę i Wójta Gminy Somonino Mariana Kryszewskiego. Rozpoczęcie XIII Przeglądu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej .W ramach przeglądu Konkurs o „Fanfarę Żurawia” dla sygnalistów myśliwskich grających w kołach a nie startujących w regionalnych konkursach.

   
  Godz.11.00 Nowy element w dotychczasowych programach festiwalu I-szy Kurs i Warsztaty Wabienia Jeleni zakończone otwartym konkursem. Kurs ,warsztaty i konkurs poprowadzą :

  Bogdan Michalak – doświadczony wabiarz,wspaniały gawędziarz,i autor książek o tematyce łowieckiej, sędzia klasy krajowej i międzynarodowej. Tomasz Maliński -Mistrz Europy i aktualny Mistrz Polski w tej myśliwskiej umiejętności. Miejsce kursu,warsztatów i konkursu -budynek przy zabytkowym drewnianym kościele św. Marcina w Sierakowicach . Konkurs rozpocznie się ok. godz.13.30. Patronem i organizatorem przedsięwzięcia jest Koło Łowieckie „Słonka” Sierakowice.

  Pobierz zgłoszenie

  Pobierz Regulamin Konkursu Wabienia Jelenia

   
  Godz.11.30 III Kaszubski Konkurs Oceny Poroży Jeleni.

  Patronem i organizatorem konkursu jest Koło Łowieckie „Szarak” Gdańsk

  Pobierz Regulamin Kaszubskiego Konkursu Oceny Poroży Jelenia

   
  Godz. 15.00 Zbiórka pocztów sztandarowych i myśliwych na placu przed Ołtarzem Papieskim.

  Okręgowa Rada Łowiecka prosi zarządy kół łowieckich o zapewnienie licznego udziału pocztów sztandarowych oraz kolegów myśliwych.

   Godz.15.30 Wręczenie nagród laureatom XIII Przeglądu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej i zwycięzcy Konkursu  Wabienia. Koncert galowy najlepszych sygnalistów i prezentacja umiejętności zwycięskiego wabiarza.

  Godz. 16.00 Msza św. Hubertowska w oprawie muzycznej Zespołu Muzyki

  Myśliwskiej „Hubertus” ze Sztumu.

  W czasie odbywania w/w imprez w Amfiteatrze „Szerokowidzę” odbywać się będzie prezentacja psów ras myśliwskich .Po prezentacji zasięgnąć będzie można porad doświadczonych hodowców oraz porad weterynaryjnych. Ponadto prezentowana będzie kuchnia myśliwska i regionalna ,smaki natury, zioła i kwiaty,kącik przyrodniczy dla dzieci.

  Od godz. 20.00 Koncert zespołów folklorystycznych oraz występ gwiazdy wieczoru Margaret.

 • Ostrzyce 15.07.2017 r.

  Scena koncertowa

  Od godz. 14.00 Występy zespołów folklorystycznych,Występy Zespołu Muzyki Myśliwskiej „Hubertus Brass „ z Gdyni,pokazy sokolnicze,program artystyczny dla dzieci,Zabawa z DJ.

  Współorganizatorem jest Koło Łowieckie „Łabędź” Kartuzy.

  Imprezie w Sierakowicach i Ostrzycach towarzyszyć będą poczęstunki pieczonego dzika,kiermasze „jadła ,napitku” i rękodzieła.

  Stoiska ze specjałami kuchni kaszubskiej. Stoiska z literaturą i akcesoriami myśliwskimi.

  Po zakończeniu mszy w Sierakowicach oraz imprez o charakterze myśliwskim w Ostrzycach  poczty sztandarowe i koledzy myśliwi zaproszeni są przez Pomorskie  Towarzystwo Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej na biesiadę myśliwską do Leśniczówki w Mirachowie. W tym roku biesiada została  włączona do festiwalu. Jest to impreza z bogatym programem kulturalnym w postaci występów Zespołu Muzyki Myśliwskiej  oraz występu kabaretu a także bogatym programem kulinarnym. W ramach biesiady zabawa taneczna. Wstęp na biesiadę dla członków pocztów sztandarowych jest bezpłatny . Myśliwi po okazaniu legitymacji PZŁ kupują bilety w cenie promocyjnej 180 zł za dwie osoby lub 90 zł za jedną  osobę pozostali uczestnicy w cenie pełnej 220 zł na dwie osoby. Bilety do nabycia u Prezes PTMMiKŁ p. Krystyny Knut tel. 608 822 830, mail  k.janeckaknut@interia.pl

  Serdecznie zapraszamy.

   Festiwalowi towarzyszą wystawy:

  Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie pod tytułem „Św. Hubert w Diecezji

  Pelplińskiej” autorstwa kol. Ignacego Stawickiego

  Otwarcie wystawy 11.07.2017 r. godz13.00 .Wystawa czynna do 04.08.2017 r.

  Drewniany Zabytkowy Kościół w Sierakowicach.

  Wystawa fotograficzna pod tytułem „Leśny zwierzyniec” .pracowników Nadleśnictwa Kartuzy.

  Otwarcie wystawy 14.07.2017 r. godz.11.00.Wystawa trwa do 30.09.2017 r.

  Zapraszamy do udziału w imprezach festiwalowych.

   

           Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej            

                           Marek Gorski

 

20.06.2017

Zarząd KŁ GŁUSZEC zaprasza na spotkanie gospodarcze na Obwodzie Nr 85 celem naprawy grodzeń i urządzeń łowieckich, które odbędzie się 1 lipca 2017 r. o godz. 9:00.

Do naprawy:

 1. Ogrodzenie poletko Smolne Błoto
 2. Ogrodzenie zabezpieczające pole kukurydzy u rolnika
 3. Urządzenia łowieckie (ambony, paśniki)

Miejsce spotkania – parking POD GRZYBEM Sianowo Leśne.

Zapisy u Kol. wicełowczego Byczkowski Jan tel:602218298 , lub u Kol. łowczego Tadeusz Dera tel: 508191489

Mile widziane narzędzia:szpadel, łopata, siekiera, piła do drewna, nożyce ogrodnicze, szczypce itp. Obecność wszystkich kolegów obowiązkowa.

 

                                                            Z myśliwskim Darz bor!


 

11.05.2017

W związku z rozpoczęciem się sezonu polowań na rogacze przypominamy o obowiązujących kryteriach oceny prawidłowości odstrzału sarn rogaczy obowiązujące na terenie ZO PZŁ w Gdańsku

Klasa wieku

Poroże /rok życia

Opis parostków

Ocena

I klasa wieku

1 poroże

2 rok życia

Guzikarze, szpicaki, myłkusy a także widłaki o średniej długości tyk do 10 cm

O

Widłaki o średniej długości tyk powyżej 10 cm

X

Szóstaki

XX

2 poroże

3 rok życia

Szóstaki nieregularne i poniżej tej formy

O

Regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie do 250 g włącznie

X

Regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie większej niż 250 g

XX

II klasa wieku

3 poroże i starsze

4 rok życia i starsze

Nieregularne szóstaki i poniżej tej formy oraz regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków do 350 g włącznie oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny

 

O

Regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków od 351 g do 400 g włącznie

X

Regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków powyżej 400 g

XX

Ustalenia dodatkowe

 1. Za rogacza łownego uznaje się rogacza w wieku od szóstego roku życia wzwyż.
 2. Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze oraz nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.
 3. Zaleca się oszczędzanie szpicaków o długości tyk powyżej długości łyżek.
 4. Za odnogę uznaje się w I kl. wieku odrostek o długości powyżej 1 cm, a w II kl. wieku – odrostek o długości powyżej 3 cm.
 5. Podawana masa parostków jest masą brutto (parostki z czaszką bez żuchwy).
 6. W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglądu drugiej zakładając, że tyka uszkodzona miała taki sam kształt.

 

22.02.2017

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu planuje zorganizować szkolenie dla myśliwych organizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (Dz. U. 2012 r., poz. 1092).

Szkolenie kierowane jest do osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego.

 
220 zł (przy zgłoszeniu się 20 osób i więcej)
 300 zł (przy zgłoszeniu się 14 – 19 osób)

Więcej informacji : Szkolenie dla Myśliwych


 

14.01.2017

Zarząd Koła informuje, że w dniu 11 luty 2017 roku w KRZEWYM ROGU GARCZ ul.Kartuska 40 odbędą się obchody 65-lecia istnienia Koła i Kolęda  myśliwska połączone z zabawą taneczną. Ilość miejsc ograniczona.

                                                                                                       Z myśliwskim Darz Bór.


 

12.01.2017

 Publikujemy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

oraz

dotyczące tej kwestii wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii do wiadomości i ścisłego  przestrzegania.

Z uwagi na charakter zagrożenia prosimy o niezwłoczne poinformowanie o treści tych dokumentów wszystkich członków koła.


 

28.11.2016

W związku z zagrożeniem realizacji planu odstrzału zwierzyny grubej Zarząd Kola Łowieckiego „Głuszec” w Kartuzach w dniu 21.11.2016r. podjął uchwałę nr. 48/16 o organizowaniu dodatkowych polowań zbiorowych od dnia 1.12.2016r. do dnia 31.01.2017r. W obwodach nr 84, 85, 98 przy odpowiednich warunkach pogodowych.
W przypadku wykonania planu odstrzału w/w polowania zostaną odwołane.

Prowadzącymi polowania będą koledzy :

- w obwodach nr 84 i 85 – kol. Jan Byczkowski - tel. 602 218 298
- w obwodzie nr 98 – kol. Rafał Rychert - tel. 503 769 366

Zbiórka myśliwych każdorazowo przed polowaniem o godzinie 8,00 w Kartuzach przy ul.
Gdańskiej 28 (przy sklepie motoryzacyjnym)


Z myśliwskim Darz Bór

 


 

24.09.2016

KOMUNIKAT UZUPEŁNIAJĄCY DO PLANU POLOWAŃ NA SEZON 2016/17

Zgodnie z uchwałą nr 17 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.05.2016r przypominamy, o zmianie uchwały dotyczącej zakazu polowań w obwodach łowieckich, w których odbywać się będą polowania zbiorowe.

Treść uchwały:

" Zakazuje się wykonywania polowań indywidualnych w rewirze ( określonym terenie polowania zbiorowego, zgodnie z planem polowań ) na 7 dni przed terminem polowania zbiorowego "

Uchwała ma zostosowanie od dnia 29.10.2016 .

 


 

23-09.2016

Przypominamy , że uroczyste obchody "VI Hubertusa Gdańskiego" odbywać się będą w sobotę 22.10.2016r.

Rozpoczną się o godzinie 13:00 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie tradycyjnie Mszą Świętą Hubertowską pod przewodnictwem metropolity gdańskiego ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.

Mszy towarzyszyć będą zespoły muzyki myśliwskiej i chór.

Prosimy kolegów o masowy udział ww uroczystości. Po mszy dalszy ciąg uroczystości odbędzie się w Centrum Myśliwskim przy ul. Jaśkowa Dolina 114 w Gdańsku.


 

21-09-2016

ZAPROSZENIE

PIKNIK EKOLOGOCZNY pn." DZIEŃ KUROPATWY" - 2 październik 2016r. w Rajkowach gm. Pelplin


27-06-2016

XIII Festiwal Kultury Łowieckiej „Knieja 2016”

16.07.2016 r.

Godz.10.00  Drewniany Zabytkowy Kościół w Sierakowicach. Hejnał Festiwalu kompozycji Karola Kroskowskiego w wykonaniu Klubu Sygnalistów Myśliwskich Gminy Sierakowice.

XII Kaszubski Przegląd Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej .Regulamin.

II Kaszubski Konkurs Oceny Poroży Jeleni. Regulamin.

 Ołtarz Papieski

Godz.15.30 Zbiórka myśliwych i pocztów sztandarowych. Odegranie Hejnału.

Wręczenie nagród laureatom  Przeglądu. Koncert laureatów.

Godz.16.00  Msza Święta Hubertowska pod przewodnictwem Kapelana Myśliwych Diecezji Pelplińskiej ks. Andrzeja Kossa. Oprawa muzyczna zespół Hubertus Brass z Gdyni.

Po mszy parada ulicami Sierakowic.


Amfiteatr Szerokowidze.

Godz.17.00  Hejnał Festiwalu. Uroczyste otwarcie Festiwalu przez Wójta GminySierakowice i Wójta Gminy Somonino.

Po uroczystości otwarcia wyprowadzenie sztandarów kół łowieckich.


Godz. 17.15 Koncert Klubu Sygnalistów Myśliwskich Gminy Sierakowice.

Godz.17.30 Koncert zespołu Hubertus Brass.

Godz.18.35 Pokazy sokolnicze.

Godz.19.35 Dziecięcy Zespół Folklorystyczny.

Godz.20.05 Kapela dudziarzy z Wielkopolski.

Godz.20.30 Zespół Pysanka ze Lwowa/Ukraina.

Godz.21.30 Kapela Kobziarzy ze Zbąszynia.

Godz.22.00 Gwiazda wieczoru „Freaky Boys”.
 

Imprezy towarzyszące:

Kiermasze Zacnego Jadła,Napitku i Rękodzieła.

Stoiska z akcesoriami myśliwskimi.

Kuchnia kaszubska i myśliwska.

Kącik przyrodniczy dla dzieci.

Strzelnica elektroniczna.


Ostrzyce.

Godz.16.00 Pokaz psów ras myśliwskich.

Godz.18.00 Kapela Dudziarzy z Wielkopolski.

Godz.18.30 Zespól „Pysanka” ze Lwowa /Ukraina/.

Godz.19.35 Kapela Kobziarzy ze Zbąszynia.

Godz.20.10 Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca” Sierakowice.Imprezy towarzyszące.

Kiermasze zacnego jadła ,Napitku i Rękodzieła        

Kiermasze myśliwskie

Kuchnia kaszubska i myśliwska

Porady hodowców psów.
 
Imprezy związane z Festiwalem.07 lipca 2016 r. godz.13.00.Gminny Ośrodek Kultury Somonino. Otwarcie wystawy „Tajemnice lasu” czynna do 4.08.2016 r.

 08 lipca 2016 r. godz.11.00 Drewniany Zabytkowy Kościół w Sierakowicach. Otwarcie wystawy „  Święty Hubert w Diecezji Pelplińskiej” z udziałem autora wystawy i książki.

15lipca 2016 r. godzi 19.00 Amfiteatr Szerokowidze. 35 lecie Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice”, Koncerty zespołów folklorystycznych z Polski i Ukrainy.


Mirachowo

30lipca 2016 r. Biesiada myśliwska .

O
rganizator :Pomorskie Towarzystwo Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej /impreza biletowana/.
Gwiazda wieczoru Krzysztof Daukszewicz.


Komisja Kultury Łowieckiej.
 


 

14.06.2016

Komunikat


W dniu
18.06.2016 roku (SOBOTA) w godzinach od 6.30 do 21.30 na terenach obwodów dzierżawionych przez nasze Koło odbywać się będzie RAJD PIESZY NA ORIĘTACJĘ „WAKACYJNY TUŁACZ”.
W związku z powyższym całkowicie wstrzymuje się  wykonywanie polowań w/w dniu.

 


 

15.05.2016

W niedzielę w południe w TVP Info w programie "Przepis na prawo", można było usłyszeć merytoryczne argumenty myśliwych i leśników, kontra wyssane z palca manipulacje pseudoekologów.
 Nie daj się manipulować.Posłuchaj merytorycznych argumentów i oceń obiektywnie.
 Zobacz jak wygląda łowiectwo w Polsce.

http://www.tvp.info/24942020/08052016-1245

 


 

06.04.2016

      Koledzy przypominamy o sprzątnięciu i wywapnowaniu terenu przy paśnikach oraz napełnieniu lizawek dla zwierzyny. Wszelki informacje dostępne są u kol. Łowczego lub kol. Wicełowczych naszych obwodów łowieckich.

 


 

02.04.2016

Z przykrością zawiadamiamy, że odeszli do Krainy Wiecznych Łowów

wieloletni Prezes Koła Łowieckiego "Głuszec" Stanisław Kobiela oraz kol. Henryk Sieniek.

    Dnia 02 kwietnia 2016 r Przeżywszy lat 67 zmarł

ś.p. Stanisław Kobiela

     Zam. Kartuzy, ul. Chmieleńska 12 Różaniec będzie odmówiony w sobotę i w niedzielę o godz. 21:00 w poniedziałek o godz. 20:00 w Domu Pogrzebowym (Kartuzy, pl. św. Brunona 4)

     Nabożeństwo Żałobne Odprawione zostanie w dniu 05.04.2016 r. (wtorek)o godz. 13:00 w kościele p.w. W.N.M.P. (Kolegiata) w Kartuzach Eksporta z Domu Pogrzebowego

    Dnia 31 marca 2016 r Przeżywszy lat 85 zmarł

ś.p. Henryk Sieniek

    Zam. Kartuzy, ul. Mikołaja Reja 11 Różaniec będzie odmówiony w piątek o godz. 17:00 od soboty o godz. 19:00 w Domu Pogrzebowym (Kartuzy, pl. św. Brunona 4)

     Nabożeństwo ŻałobneOdprawione zostanie w dniu 04.04.2016 r. (poniedziałek) o godz. 09:30 w kościele p.w. W.N.M.P. (Kolegiata) w Kartuzach Eksporta z Domu Pogrzebowego

 


 

27.01.2016

PODPISZ PETYCJĘ W OBRONIE POLSKIEGO ŁOWIECTWA

„W ostatnim czasie media bardzo często podejmują temat ustawy "Prawo Łowieckie", która powinna być jak najszybciej procedowana w Polskim Parlamencie, by zabezpieczyć przyszłość polskiej przyrody, polskiego łowiectwa, ale przede wszystkim by wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Niestety wiele grup interesu, postanowiło wzniecić w Polsce całą masę negatywnych emocji pokazując nieprawdziwy obraz polskiego łowiectwa.Wykorzystując pomówienia, oraz grę na ludzkich emocjach, starają się pokazać społeczeństwu negatywny obraz myśliwego.”

Nie możemy pozostać obojętni, dlatego zachęcamy wszystkich myśliwych oraz sympatyków łowiectwa do podpisania petycji w obronie polskiego łowiectwa, utworzonej przez Magazyn Łowiecki Darz Bór.

 

Działajmy wspólnie i pokażmy siłę polskich myśliwych.

Petycja jest dostępna do 31 stycznia 2016r, po tej dacie zostanie wydrukowana i przesłana do Pani Premier oraz Posłów RP.

http://www.petycjeonline.com/myliwy_to_nie_morderca_przyrody_to_nie_szkodnik

 

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!


 

08.01.2016

Komunikat w sprawie wykonania planu 2015/2016.


 

06.01.2016

Myśliwi w Faktach TVN

Stanowcza wypowiedź Rzecznika Prasowego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie wykorzystania broni krótkiej przez myśliwych.

Relacja TVN


 09.12.2015

Kalendarz Centralnych zawodów Strzeleckich w roku 2016


 

07.12.2015

Diany z Okręgu  Gdańskiego

          W imieniu ORŁ w Gdańsku mamy zaszczyt zaprosić wszystkie Diany z okręgu Gdańskiego na spotkanie formacyjne. Spotkanie to odbędzie się 11 stycznia 2016r. o godzinie 15 na Jaśkowej Dolinie 114.

      Celem spotkania będzie utworzenie Klubu Dian przy ORŁ w Gdańsku,  wybór komitetu organizacyjnego stowarzyszenia, opracowanie statutu i  określenie zakresu działania . Proponowanymi zadaniami stowarzyszenia będzie:

1. Zwiększenie aktywności Kobiet w życiu myśliwskim,                                                                          

2. Propagowanie wśród społeczeństwa pasji łowieckiej oraz wiedzy o środowisku naturalnym, Aktywna obecność kobiet w działaniach na rzecz kultury i łowieckiego dziedzictwa kulturowego na łamach prasy łowickiej, leśnej i przyrodniczej, również za pomocą innych technik medialnych,

3.Działanie z zakresu edukacji ekologicznej szczególnie wśród młodzieży (wystawy, seminaria, pokazy filmowe),                                                                                                                       

4.Podnoszenie wiedzy i umiejętności związanych z kunsztem łowieckim poprzez:

Wspólne polowania zbiorowe,

Wspólne treningi strzeleckie,

Rozwijanie umiejętności wabienia zwierzyny,

Układanie psów myśliwskich,

Naukę sygnałów myśliwskich.

Udział w seminariach i konferencjach tematycznych.

 

                                                                                     Prezes ORŁ w Gdańsku

                                                                                             Marek Gorski


 

01.12.2015
KOMUNIKAT Z DNIA 23.11.2015R


1/. Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w bieżącym sezonie łowieckim odbędzie się na strzelnicy w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 114 w następujących terminach;

w dniu 14.12.2015r., ( poniedziałek) w godz. 13.00 - 18.00 koła łowieckie ;

-  Bekas Gdańsk;

-  Cietrzew Gdańsk;

-  Cyranka Gdańsk;

-  Daniel Gdańsk;

-  Dąbrowa Gdańsk;

-  Drop Gdańsk;

-  Dzik Gdańsk;

-  Hodowca Gdańsk;

-  Jedność Gdańsk;

-  Jeleń Gdańsk;

-  Knieja Gdańsk;

-  Krogulec Gdańsk;

-  Kulik Gdańsk;

-  Łowiec Gdańsk;

-  Ogar Gdańsk;

-  Ryś Gdańsk;

-  Słonka Gdańsk;

-  PKL Sokół Gdańsk;

-  Sokół 7 Gdańsk;

-  Sokół-Kolejarz Gdańsk;

-  Szarak Gdańsk;

-  Trop Gdańsk;

-  Tur Gdańsk;

-  Wybrzeże Gdańsk;

-  Żbik Gdańsk

 

-  wszystkie wojskowe koła łowieckie ,

w dniu 15.12.2015r. (wtorek), w godzinach 13,00 - 18,00 :

-  pozostałe koła łowieckie

Prosimy zarządy kół łowieckich o powiadomienie o ww. terminach zainteresowanych Kolegów - selekcjonerów . Wypełnione czytelnie arkusze oceny prawidłowości odstrzału prosimy dostarczyć do biura ZOPZŁ do dnia 04.12.2015r.

Ponowna ocena odbędzie się w biurze ZO PZŁ w dniu 19 stycznia (wtorek) w godzinach 11 - 13 .

 

2/. Informujemy , że doroczne , wigilijne posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej odbędzie się w dniu 21 grudnia br. o godz. 15 na naszej strzelnicy w Gdańsku -Wrzeszczu . Zgodnie z wieloletnią tradycją , Okręgowa Rada Łowiecka serdecznie zaprasza na to posiedzenie wszystkich Kolegów prezesów kół łowieckich .

 

3/. W związku z aktualizacją i modernizacją systemu ewidencji elektronicznej myśliwych prosimy o przekazanie członkom kół łowieckich kart zawierających „Dane osobowe myśliwego" wg załączonego wzoru a po ich wypełnieniu zebranie i zbiorcze przekazanie do biura ZO PZŁ .

 

4/. W załączeniu przesyłamy komunikat Komisji Kultury Łowieckiej O.R.Ł. z prośbą o zapoznanie z jego treścią członków kół.

 
 


11.10.2015

      Okręgowa Rada Łowiecka  w Gdańsku uprzejmie informuje, że uroczystości ku czci naszego patrona „V Hubertus Gdański” odbywać się będą w dniu 24 .10.2015 r. Rozpoczną się tradycyjnie Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie o godz. 13.00.

Po mszy dalszy ciąg uroczystości w Centrum Myśliwskim w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina 114. Początek ok. godz.15.00 w programie m. in. wystąpienia zaproszonych gości ,wręczenie odznaczeń łowieckich, koncert muzyki myśliwskiej, biesiada myśliwska.

Okręgowa Rada Łowiecka prosi zarządy kół posiadających sztandary o zapewnienie udziału pocztu sztandarowego w uroczystości. Zbiórka pocztów sztandarowych o godz. 12.30 na dziedzińcu przed Bazyliką. Okręgowa Rada Łowiecka prosi zarządy kół o nieorganizowanie w tym dniu innych imprez ,aby umożliwić liczny udział myśliwych w uroczystościach okręgowych. Prosimy Kolegów o masowy udział w uroczystości w stroju organizacyjnym. Podkreślamy ,że udział  pocztów sztandarowych i kolegów myśliwych w tej uroczystości jest niezwykle ważny. Jesteśmy w okresie ,gdy dzieją się  ważne dla naszego związku wydarzenia.

Musimy zatem pokazać ,że jesteśmy organizacją liczną i silną z olbrzymim dorobkiem i tradycją .

Zapraszamy Kolegów wraz z rodzinami . Zapraszamy też sympatyków łowiectwa.

 

Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej
 / - /   Marek Gorski


 09.09.2015

Prośba o Pomoc

Zwracamy się z prośbą do myśliwych i wszystkich naszych sympatyków o oddawanie krwi dla chorego na białaczkę myśliwego kol. Grzegorza Wyszomirskiego z KŁ. "Ponowa" w Braniewie.

Osoby chcące oddać krew muszą zgłosić się do najbliższego punktu krwiodastwa. Żeby krew trafiła do potrzebującego kolegi, przy oddaniu krwi należy podać dane: Grzegorz Wyszomirski, Szpital MSWA w Olsztynie, oddział Hematologii. Potrzebna jest krew grupy "A" rh minus lub grupy "O" rh minus. Sprawa jest bardzo pilna. Podarujmy myśliwemu cząstkę siebie.

 


 

07.09.2015 

Do krainy wiecznych łowów odszedł Henryk Birkholz l. 84, Uroczystości pogrzebowe odbędą się 09.09.2015.

Msza św. rozpocznie się o godzinie 9:00 w parafii pw.. Św. Brata Alberta ul. Olsztyńska 2 , Gdańsk Przymorze.

Nasz kolega spocznie na cmentarzu Srebrzysko,  Gdańsk-Wrzeszcz.

 


03.06.2015

Dnia 22.08.2015 odbędzie się zbiorowe na kaczki. Zbiórka myśliwych na Złotej Górze o godzinie 7:00.


03.06.2015

Hasło do dokumentów można otrzymać od kolegi łowczego Tadeusza Dery lub kolegi Łukasza Wansel


 03.06.2015

Komunikar nr 1/2015

Zgodnie z ustaleniami Zarządu Koła Łowieckiego "Głuszec" z dnia 02.06.2015r. podaje się do wiadomości i realizacji następujące ustalenia Zarządu.

 - Dokument.pdf


MEMORIAŁ IM. ADAMA KRAIŃSKIEGO


Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku zaprasza wszystkich chętnych Kolegów do udziału w Memoriale Adama Kraińskiego – zawodach zaliczanych do „Wawrzynu Strzeleckiego PZŁ”, które odbędą się na strzelnicy w Gdańsku przy ul .Jaśkowa Dolina 114 w dniu 08.08.2015r


 I Kaszubski Konkurs Oceny Poroży Jeleni - Sierakowice 18.07.2015 r.

I Kaszubskiego  Konkursu Oceny Poroży Jeleni

Sierakowice 18.07.2015 r.

        W ramach Festiwalu KASZUBSKA KNIEJA 2015


     Celem konkursu jest kształcenie umiejętności prawidłowej oceny wieńców jeleni pod kątem właściwego zastosowania kryteriów odstrzału jeleni – byków.
    Konkurs polega na ocenie wieńców jeleni pod kątem opisu poroża wg ilości odnóg, regularności koron oraz jego masy.
    Organizatorem konkursu   jest Kolo  Łowieckie „SZARAK”  z Sierakowic.
    Uczestnicy oceniają poroża w warunkach dziennych z odległości ok. 80 – 90 metrów. Zawodnicy mogą korzystać z przygotowanych lornetek  7 x 50.
    Wyznaczone zostaną  2  stanowiska, z którego biorący udział w konkursie mogą  dokonywać oceny.
    Wieńce ukazują się na ok. 25 sekund. Są one prezentowane z lewej i prawej strony oraz od przodu.
    Każdy uczestnik ocenia 5 wieńców wypełniając przygotowane karty oceny.
    Zestaw wieńców do oceny jest wybierany losowo.
    W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kilku uczestników następuje dogrywka, zawodnicy ci dokonują oceny dodatkowej serii wieńców, aż do wyłonienia zwycięzcy.
    Po zakończeniu konkursu prezentowane są wszystkie wieńce z podaniem prawidłowego opisu i wagi.
    Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymują nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe odznaki.
    Zgłoszenie udziału - przed i w trakcie trwania konkursu.


Miejsce i godzina rozpoczęcia konkursu

       Konkurs rozpocznie  się o godz. 11.30 przy drewnianym

        zabytkowym kościele św. Marcina w Sierakowicach

18  lipca 2015 r. 


31.05.2015

Dziękujemy kolegom za liczny udział w corocznych zawodach strzeleckich naszego koła.

Zwyciężył kol. Adam Uklejewski, drugie miejsce zajął kol. Marek Kowalewski, trzecie miejsce zajął kol. Zenon Drawc. 

Gratulujemy wyników !

 


 28.05.2015

Zapraszamy chętnych kolegów do wzięcia udziału przy pracach na rzecz koła. 13.06.2015r Wicełowczy obwódu 84 (41) kolega Jan Byczkowski organizuje prace przy wykonaniu pasa zaporowego. Wszyscy koledzy chcący wziąść udział proszeni są o kontakt z kol. Janem Byczkowskim. 

 


28.05.2015

Z powodu awarii strony poprzednie komunikaty zostały uszkodzone. Proszę o informacje kolegów na temat wiadomości jakie miałyby zostać zamieszczone na naszej stronie.

gluszec@gluszeckartuzy.pl

.

Strona główna